Αυτοκίνητο

Τα πάντα για επαγγελματικό αυτοκινήτο:

  • Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ταχογράφου του οποίου η ισχύς είναι 2 χρόνια
  • Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας
  • Το όχημα πρέπει να διαθέτει πινακίδα τοποθέτησης, ευδιάκριτη και εύκολα προσβάσιμη
  • Κάθε όχημα που είναι εφοδιασμένο με ψηφιακό ταχογράφο οφείλει βάση νόμου να διαθέτει θερμογραφικά διαγράμματα