Εταιρίες Μεταφορών

Τα πάντα για τις εταιρίες Μεταφορών.

  • Η επιχείρηση μεταφορών πρέπει να προγραμματίζει προσεκτικά την ασφαλή διαδρομή ενός οδηγού λαμβάνοντας υπόψη για παράδειγμα τις συνήθεις κυκλοφοριακές συμφορήσεις, τις καιρικές συνθήκες και την πρόσβαση σε επαρκείς χώρους στάθμευσης.
  • Η επιχείρηση μεταφορών είναι υπεύθυνη για τις παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγούς επιχείρησης ακόμα και αν η παράβαση έχει διαπραχτεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας.
  • Η επιχείρηση μεταφορών εξασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα που τηλεφορτώνονται από την μονάδα του οχήματος και από την κάρτα του οδηγού, φυλάσσονται επί τουλάχιστον 12 μήνες μετά την καταγραφή τους σε περίπτωση που ζητηθούν από επιθεωρητή, είτε εξ’ αποστάσεως από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
  • Η κάρτα επιχείρησης δίνει την δυνατότητα απεικόνισης, τηλεφόρτωσης και εκτύπωσης των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του ψηφιακού ταχογράφου και σύμφωνα με τη νομοθεσία τα στοιχεία αυτά είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να τηρεί, επομένως στην πράξη καθίσταται υποχρεωτική